POLNILEC  Ac 220V / 72-300v Dc (nastavljiv)

IZDELAVA KONTROLERJA  72 - 400V

KAKO ZMANJŠATI ELEKTRIČNO PORABO LUČI PRI DNEVNI VOŽNJI?

 Kratka luč ( spredaj 2x55w,zadaj 2x5w kotrolna žarnica 2w, osvetljitev tablic 2x3w ) =  128w  cca 10,5A                 

10,5A toka je za bencinske ali dieselske pogone ,ki za polnenje zagonskega akumulatorja in vzdrževanje porabnikov uporabljajo alternator skoraj zanemarljivo. Za elektro vozilo pa predstavlja dodatno trošenje energije iz akumulatorjev, ki so namenjeni za pogon vozila in se med vožnjo ne polnijo in z takšno obremenitvijo zmanšujejo vozni doseg . Luči pa morajo goreti tudi podnevi in tudi rešitev je kar nekaj.Nekatera vozila v tovarni opremijo z vrstičnimi led diodami, ki dosegajo visoko svetilnost in  zadovoljujejo zahtevam dnevnih lući.Vgradnja takšnih led diod v obstoječe luči je precej zahtevno,odvisno je kateri tip avto luči predelujemo..Je pa zagrebčan na svoj elektro avto namontiral vrstične led diode kar zunaj nad stekli luči in očitno po njihovi zakonodaji to ustreza. Rešitev v mojem primeru je drugačna.10w žarnica, ki se uporablja za 12v stropno rasvetljavo v stanovanju sem priklopil in montiral na mesto parkirne žarnice naredil odsevnik tako da močno osvetljuje notranjost parabole in daje občutek da iz luči sveti močan izvor svetlobe .Ko pogledaš v luč, te prepriča da je to kratka ali celo dolga v resici pa noben žarek ne osvetljuje tal.  Izračun porabe pa je 2x10w spredaj +led zadaj2x2w+mikro led v armaturi +2x1w osvetljitev tablice je24 do25w kar je 5x manj od klasične izvedbe. Tudi če bi uporabil 20w žarnice bi bila potrošnja še vedno 46 do 47w  kar je cca 4 A in je 2,7 x manj od 128w, ki jih trošijo standardne žarnice kratkih in ostalih luči.  V času nočne vožnje, ko morajo biti prižgane kratke in občasno dolge luči so pozicijske izklopljene z namenom čim manjše potrošnje.                                             

  

 

 

 LED NAMESTO OBIČAJNIH ŽARNIC

PREDNJI, ZADNJI, BOČNI SMIRNIKI;ZADNJE POZICIJSKE;OSVETLITEV TABLIC IN ZAVORNE LUČI

Na vse te lokacije lahko nameščamo led žarnice z namenom čim manjšega trošenja  energije iz pogonskih baterij.

Stran smirnih luči je obremenjena z 47w- 2x21 sredaj zadaj in 5w bočno. Pri led žarnicah je ta poraba ob primerljivi svetilnosti 6x manša in znaša pri zamenjavi treh svetilk  v tem primeru  okoli 7,8,w. Če zamenjamo še kontrolne žarnice v armaturij je poraba še manša. Zavorne luči 12V napajanje obremenjujejo z 2x po21w zadnje pozicijske pa z 10w in tudi te ob zamenjavi z led žarnicami  prinašajo velik prihranek energije. Ob zamenjavi smirnih in bočnih žarnic z led-diodnimi pa se avtomat za utripanje ne odzove, saj je poraba tako majhna da ne steče  dovolj prehodnega toka skoz njegove  komponente, da bi ga aktiviralo  in ga je potrebno ustrezno predelati in led žarnico-vsaj eno kratkostično povezati na vsaki smerni strani u uporom 1kohm da je pri dotoku 12v napetosti utripalnemu avtomatu zadoščeno tudi z omsko zaklučitvijo.V galeriji slik je videti izvedbo,ki prikazuje upor,ki je pricinjen na povezovalne kovinske trakove zadnje smirne žarnice.Ta upor daje možnost da utripa tudi  prva smirna žarnica tudi ob pregoretju ali izgubi stika zadnje.  Vzrokok za pregoretje led žarnice je najpogosteje previsoka napetost,zahtevajo pa še večjo stičnost s priključnimi sponkami, najpogosteje pa kot klasične izgubijo stik na grlu zaradi oksidiranja.

                           Navadne  žarnice:                                                 Led žarnice:

                                 smirne   47 w                                                smirne    7,8 w                                               

                              zavorne    42 w                                                zavorne   7,0 w                 

                              skupno     89 w                                          skupno        14,8  w                                                                                                                         6x manjša poraba 

 MERILNIK NAPETOSTI

 Procentualno odčitavanje stanja baterij

 Nivo trenutno trošene energije

 

Da bi sledili stanju na 3,6,9,12 in več voltnih baterijah z namenom natančnega pregleda stanja posameznega člena ali členov v zaporedju predvsem pa izklopu porabnika pri mejni  vrednosti izpraznjenosti  je deset segmentni led indikator primeren za direktno procentualno odčitavanje stanja baterij saj nam na primer pri svinčenih baterijah,ki se uporabljajo za pogon elektro vozil po razdelbi 0,2V prikazuje 12,8V stanje 100% napolnjenosti,12,6V 80%;12,4 60%;12,2V 40;12V 20% napolnjenosti ali izpraznjenosti in vrednost pod 12V stanje energetsko prazne baterije.Uporaba pod tem nivoju močno zmanjša življensko dobo baterije.Za ta primer bi zadostovalo samo pet led diod pod pogojem odčitavanja vrednosti v mirujočem stanju brez porabe Ker pa med vožnjo uporabljamo različne električne obremenitve nas deset led diod s trobarvnim nivoji upozarja koliko energije trošimo v danem trenutku. Merilnik lahko  izdelamo tudi z diodnim prikazom v enem ohišju, jih združimo v zaporedje za vsak baterijski člen posebej in opazujemo stanje kod krivuljo zaporedno vezanih baterij.Tako dobimo procentualno stanje vsake, trenutno potrošnjo oziroma obremenitev posamezne, spremljamo razliko med posameznimi in tudi stanje v vsakem posameznem barvnem nivoju. Merilnik sem izdelal v času uporabe svinčenih AGM baterij in mi je zelo dobro služil, potreben je pri homologaciji saj zakon o elektro vozilih predpisuje uporabo kontrolne naprave stanja baterij.

 

 3.2.2.2 Ko stanje napolnjenosti baterije doseže minimalno napolnjenost, kot je to določil proizvajalec, mora biti uporabnik o tem pravočasno opozorjen, da lahko vozilo umakne s prometne površine še z lastnim pogonom

   HLAJENJA ELEKTROMOTORJA

 Elektromotorji ,ki se uporabljajo za pogon elektro vozil se zaradi različnih voznih razmer tudi različno segrevajo. Pri vodnohlajenih je problem odvajanja toplote enostaven.Voda ki kroži v hladilnem sistemu motorju odvzema temperaturo in jo ohlaja v hladilnem radiatorju.Zračno hlajeni motorji imajo za hlajenje večje zunanje površine,osno gnane ventilatorje ali dodatne električne ventilatorske upihovalce ali vlek vročega zraka iz motorja kar daje najboljše rezultate..V galeriji je prikazana enostavna rešitev hlajenja z računalniškim ventilatorjem 12v 400ma, moč 4,8w.Odrezana plastična posoda od vitaminskih napitkov,v notranjosti perforiran pocinkan železen trak pritrjen na notranji obod,ki drži obliko in trdnost posode,na motorskem obodu pa štirje distančniki za pritrditev.Motorji sicer nimajo nobene potrebe po prisilnem hlajenju med vožnjo v hladnih mesecih,saj dosega temperatura ob največjih obremenitvah  70 do 80 stopinj Tovarrniški podatki največje temperatre so pri vseh mogo višji. V poletnih mesecih ko zunanja temperatura doseže čez 40 stopinj v tem primeru termoelement  kontrolira vstrajnost povišane temperature po končani vožnji,saj se samohlajenje zaradi ustavitve motorja prekine.Vklopi se ventilator ,ki z minimalnim prepihom skozi motor odvaja izpuhteno količino vročega zraka do neke normalne vrednosti in se samodejno izklopi. V koikor ima motor komutator(kolektor),ščetke in vzmeti za pritisk ščetk nanj je takšno hlajenje za motor priporočljivo, tako nikoli vrednost temperature ne doseže točke, ki bi kvarno vplivala na posamezne elemente motorja,kar močno podaljšuje čas njegove uporabe.

INDUKCIJSKI OBRATOMER

Osovine elektromotorjev imajo v večini primerov na obeh straneh centrični izrez,namenjen centričnemu točkovnemu prijemu pri izdelavi in kasneje pri servisiranju.Nekateri proizvajalci na tem mestu izdelajo navoj,ki služi za namestitev in pritrditev različnih naprav.Najpogosteje je to pritrdilni vijak za onemogočanje snemanja prirobnic, ventilatorjev in drugo.Za namenske motorje kot so motorji za elektro pogon vozil je na nasprotni strani pogonske osi tak navoj namenjen predvsem pritrditvi elektronskih naprav oziroma njih vrtečih se delov z namenom določanja lege rotorja, meritvi obratov,smeri vrtenja,časovnega preklopa in drugo.Če,izdelamo obratomer el.motorju,ki nam z vrtečim minjaturnim permanentnim magnetom inducira električno napeost od nič do neke vrednosti  pri maksimalni hitrosti dobimo el. vrednost ki je sorazmirna obratom el.motorja. Končna in točna enakost se določa z uporovnim delilnikom za izbrani tip pokazatelja el.veličine in jo odčitavamo kod obrati na minuto.Slike prikazujejo doma izdelan merilnik obratov.Iz pvc materiala je izstružen cca 15 mm širok in globok utor v katerega postavimo dve tuljavi. Skozi stranski obod ohišja in skozi vsako tuljavo privijemo  M3 vijak. Globina vijaka vsake tuljave v sredinski izvrtini ohišja je odmirjeno tako, da ne ovira vrtenja na os privitega vijaka z magnetom.Tuljavici sta naviti z različnimi ovoji .Prva z 2000 druga 3000 ovoji 0,08mm. Razlika je zaradi različne uporabnosti . Za obratomer lahko uporabimo ustrezno posamezno napetost tuljavice ali obe skupaj.Inducirana napetost je izmenična oblika in jo je potrebno celovalno usmirjati. V primeru da uporabimo samo eno tuljavico za indikacijo števila obratov,drugo priklopimo na led diodo, katera nam glede na nastavitev kaže neko nam potrebno veličino s prižigom diode- naprimer preklop v naslednjo prestavo ali podobno. Izvedb indikacije je še mnogo več,ki pa je odvisna od posameznega graditelja potreb in želja.Obratomer je pritrjen skozi ohišje z dvema vijakoma M3 na stranski pokrov motorja, v kolikor teh možnosti motor nima se pritrdi na pločevino velikosti pokrova motorja in pritrdi na njegov obod .

MOČNOSTNO TOKOVNO STIKALO

PREKLOP DVEH VIROV NAPAJANJA VOZILA-POSAMIČNO ALI PARALELNO

  Vkolikor je izračun za predelavo el.avta takšen da izkazuje varianto uporabe dveh virov napajanja glede na doseg in obseg vožnje na izhodiščno lokacijo in še rezervo je to doma izdelano stikalo, ki prenaša velike tokove primerno za medsebojni preklop ali v primeru dveh enakovrednih virov v paralelno povezavo pogonskih baterij. Pri predelavi je dobro,da vsak prostor v vozilu namenimo za lociranje pogonskih baterij, čeprav jih v začetni fazi izgradnje verjetno vseh ne bomo zapolnili.Obrestuje se nam takoj ko iščemo možnost kakršnekoli nadgradnje predvsem pa pri prehodu na višjo delavno napetost. 

 

 

   DVOJNO NAPAJANJE - dva vira napajanja

 V primeru, da prevozimo neko pot s polovičnim številom vgrajenih baterij, ki je tudi delavna napetost vozila, nam druga polovica opravi isto pot, kar daje skupne prevožene kilometre na eno polnjenje obeh virov. To pot lahko prevozimo s paralelno vezavo na isti relaciji. Teh kilometrov bi bilo enako tudi v primeru skupne vrednosti vseh baterij v serijski vezavi le, da bi v tem primeru vozilo imelo enkrat večjo delavno napetost.  Večja napetost povzroča manši tok, ki pa pri isti količini skladiščene energije opravi enako delo. Dvojno napajanje s preklopom v paralelno vezavo se v praksi izraža kot zaneslivejše predvsem v času izpraznjenja baterijskih členov do dovoljene najnižje vrednosti.  Polni se lahko prvi in drugi vir baterij posamično in tudi v paralelni vezavi. V tem primeru se vse baterije polnijo istočasno.                                                       

 

OGREVANJE ELEKTRO AVTOMOBILA

   

 Če pogledamo predelane avtomobile na elektro pogon kako so opremljena glede na vgrajeno grelno telo s katerim se ograva notranjost vozila predvsem pa vetrobransko steklo ugotovimo, da večina uporablja keramični elektro grelec uporabljen iz kaloriferja za hišno uporabo, kar pri enosmirni napetosti 144v sprošča cca 1000 do 1100w..NaslednI po številu so (špiralni) Najpogosteje kar sušilci za lase ali pa špirale vgrajene na mestu kjer je bilo vodopretočno gerelno telo. Lahko pa se odločimo za tovarniško izdelane naprave z različnim električnim in drugim načinom ogrevanja kot tudi ogrevanje na fosilna goriva.

 

KERAMIČNI GRELEC

Z REGULATORJEM TEMPERATURE

V vozilo, ki sem ga predelal v letu 2009 sem v obstoječi vodni grelec naredil odprtino in vgradil dva paralelno vezana keramična grelca iz hišnega kaloriferja in regulacijski termostat, ki se nastavlja na željeno temperaturo direktno na samem grelcu.Vklop gretja pa na stikalu, ki je bilo za vklop gretja zadnje šipe. Ta porabnik ni več zaželjen v predelanem vozilu.

 

 

 

ŠPIRALNI GRELEC

  FEN-SUŠILEC ZA LASE

 

V vozilo, ki sem ga predelal v letu 2009 sem v obstoječi vodni grelec naredil odprtino in vgradil dva paralelno vezana keramična grelca iz hišnega kaloriferja, regulacijski termostat od 30 do 80 stopinj, ki z 12v napetostjo uklaplja in izkljaplja rele,ki povezuje grelca s pogonskimi akumulatorji.Rezultat izgradnje in uporabnost je zelo dobra, vendar je pri zagonu gretja potrebno počakati nekaj minut da se poleg samega grelca ogreje tudi ohišje ogrevalnega sistema. Da bi te minute spremenil v sekunde sem se odločil, da 300w fen-navijalec za lase,ki ima preklop napetosti 220/115v predelam v najmanšo možno velikost. Enosmirna  napetost 96v je do 115v izmenične v zelo dobrem razmerju,144v enosmirna pa z 220v.Predelan fen v trenutku doseže delavno temperaturo, kar je ob zaledenelem steklu zelo uporabno. Dva miniaturna fena direktno iz ogrevalne komore vpihavata vroč zrak na vetrobransko steklo in je zato odmrznitev stekla zelo hitro.Tok pri 96V- je 2A, cca 200w kar je energetsko ugodno, tudi v samem  prostoru  se takoj občuti povečano temperaturo.

Navijalec-sušilec za lase znamke BaByliss  220/115v. 19 evro (Merkur)

 

 

 

  OGREVANJE 

 AIRTRONIC D2 12 V

Vebasto in Eberspacher sta dva  poznana proizvajalca ogrevalnih naprav za avtomobilsko in navtično uporabo.Izdelujejo se kod vodno in zračnogrelne naprave, Energent je lahko bencin ali nafta.Izvedba električnega napajanja je 12 ali24 v.Če vgradimo takšen grelnik v vozilo na električni pogon ,vnašamo v vozilo tudi manšo količino potrebnega energenta za delovanje naprave. Poraba je zelo majhna cca 0,8 dcl na uro pri polni moči. V električnem avtomobilu je potrebna le četrtina te moči tako, da je poraba izredno majhna in se izkaže kod najcenejši način ogrevanja.V Fiat Cinquecento sem vgradil najmanšo toplozračno napravo, ki pri -15 stopinj zunanje temperature z enočetrtinsko močjo aktivno segreva cca 18 min,ostalih 42minut v eni uri pa vpihuje akumulirano temperaturo naprave.V vozilu je vgrajena posoda za 1,5litra nafte. V zimskek času ogrevanja jo porabim cca 1 liter .Posoda je narejena iz pločevinaste embalaže whiskyija Balantines pravokotne oblike z zalotanim pokrovom ,dovodom in odvodom goriva do minijaturne črpalke in naprej do ogrevalne naprave.Odprtina za dotok goriva je 8 mm montirana na zadnjem odbijaču in se zapira z pokrovčkom od plastenke za vodo.

PODTLAČNA POSODA ZA ZAVORNI SERVO SISTEM

  VAKUM ČRPALKA VGRAJENA V POSODI ZA PODTLAK 

  Ker smo iz avta odvzeli bencinski motor, nimamo več podtlaka, kateri je potreben za servo ojačevalnik zavor. Zato moramo podtlak nadomestiti z električno podtlačno črpalko. Da pa podtlačna črpalka ne deluje neprekinjeno, pa potrebujemo podtlačno stikalo, ki izključi črpako ob določeni količini podtlaka.Vse to skupaj lahko vgradimo v cevno ali kakšne drugo oblike neprodušne posode. Kolikokrat bomo med vožnjo stopili na zavoro, in se še ne bo vklopila podtlačna črpalka v sami posodi je odvisno od veličine posode oziroma zaloge podtlaka namenjenega zavornemu ojačevaniku. Štiri do petlitrska posoda nam vklopi črpalko po treh pritiskih na zavoro.Vgaleriji je nekaj posnetkov takšne posode iz pvc oddtočnih sanitarnih cevi, ki se po potrebi poljubno sestavljajo in povečujejo ali zmanšujejo volumen. Podtlačna črpalka je montirana na dnu posode v kateri je cca deciliter fransformatorskega olja, ki črpalko maže in hladi zato obratuje zaneslivo za dajše časovno obdobje in je mnogo manj hrupna od zunanjih, ki so vse zelo glasne.

Različna doma izdelana in predelana podtlačna stikala

Zmanšan doseg vozila zaradi električnih porabnikov

Do sedaj smo naštevali ralične porabnike el.energije in kako jih uporbljati za doseganje najmanše obremenitve pogonskih baterij.  Poraba el. energije vozila je watna ura na kilometer.

 tekst sledi

   LITROV NA STO KM - WATNIH UR NA KM

 Za vozila na fosilna goriva velja podatek o porabi goriva količina v litrih na sto kilometrov, pri vozilu na ektrični pogon pa se uporablja podatek količino potrošenih električnih watov, ki jih vozilo potroši na dolžini enega kilometra. Wat -enota za  moč je zmnožek toka v času in napetosti baterij. Tovarniška in doma predelana vozila medsebojno zelo malo odstopajo s tem podatkom .Odvisnost odstopanja je predvsem v teži vozila in izvedbi mehanskega prenosa, ne izraža se prav veliko pri el.motorju saj imajo tudi glede na različne tipe motorjev ali sisteme napajanja izkoristke močno sorazmerne. Skupna ali delavna napetost električnega vozila je seštevek vrednosti  posameznega zaporedno vezanega baterijskega člena. Vsak člen je glede na tehnologijo izdelave, predvsem pa ceno, prepoznaven v tem, koliko kilometrov naredi on sam, opravlja jih seveda skupaj z vsemi ostalimi.Če poznamo ta podatek ob skrbno načrtovanih ostalih zahtevah pri predelavi vozila je izračun koliko kilometrov bomo prevozili z enim polnjenjem lahko načrtovan po obratnem vrstnem redu. Primer: 100Ah baterijski člen 3,2v, ki ga bomo vgradili v vozilo z maso cca 1000 kg prevozi 2,3km x 45 členov, če uporabljamo  delavno napetostjo 144v bo število prevoženih kilometrov na eno polnjenje cca 100 km. Električna poraba na prevožen kilometer je odvisna od mase vozila in zračnega upora na vozilo. Do 40 km je zračni upor skoraj neznaten, nad 40 pa strmo narašča in občutno povečuje el. porabo.

.

 ELEKTRIČNI AVTO - BREZ SKLOPKE

 TEKST-SLEDI

 IZDELAVA ŠABLONE  ZA PRITRDILNO PLOŠČO MOTORJA

Problem, ki se pojavi pred izdelavo pritrdilne plošče je,kako določiti središče na plošči med osjo menjalnika in osjo motorja.Center se izvede tako, da se na os menjalnika natakne podaljšana  postružena cev, ki se tesno prilega na os in sega iz menjalnikove pritrdilne površine in se mora vrti popolnoma centrično. V aluminijasto pločevino debeline cca 1do 2mm se v sredino izvrta za cca1 mm večjo luknjo tako da se natakne čez tako podalšano os. Začrtaš, izvrtaš in izpiliš najprej luknji,ki imata vstavljena centrirna obročka ki sta držala bencinski motor v distanci. S tem je pločevina dobila fiksno mesto na zvonu menjalnika in se ne premika v nobeno smer več.  Pločevino pridržimo na obod menjalnika,skozi ostale pritrdilne luknje menjalnika  izvrtamo ostale luknje v pločevino, občrtamo in izrežemo zunanjo obliko menjalnika , popravimo razliko ki je nastala med podalšano osjo in pločevino.Špranja med osjo in pločevino je lahko poljubna 1,2,ali več mm, vendar na vseh straneh do podalšane osi enaka. Ko os teče v centru-v enakem razmirju do aluminijaste pločevine imamo izdelan vzorec za kasnejšo poljubno odprtino saj je sredina osvojena.
 

 VARNOSTNO IZKLOPILNO STIKALO

TEKST- SLEDI